Badania termowizyjne Warszawa
Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony
Termowizja wiedza

Termowizja (termografia, zobrazowanie termiczne) jest dziedziną techniki zajmującej się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem i wizualizacją niewidzialnego promieniowania podczerwonego , emitowanego przez obiekty, których temperatura jest wyższa od temperatury zera absolutnego. Otrzymany obraz jest odwzorowaniem rozkładu temperatury na powierzchni obserwowanego obiektu. Obraz ten to zdjęcie termowizyjne lub termogram.

Technika termowizji, uważana za najbardziej atrakcyjną dla wojska, badań naukowych, przemysłu, energetyki, budownictwa, medycyny i wielu innych dziedzin. Swój początek jako zjawisko termowizyjna ma w roku 1800, kiedy angielski astronom William Herschel odkrył po raz pierwszy promieniowanie podczerwone.

BUDOWA KAMER TERMOWIZYJNYCH.

 

Urządzenia termowizyjne w tym też kamery termowizyjne rejestrują promieniowanie podczerwone pochodzące od obserwowanego obiektu.  Termowizyjne metody pomiarów są metodami pasywnymi i cecha ta odróżnia termowizję od noktowizji lub fotografii w podczerwieni., gdzie wymagane jest oświetlenie obserwowanego obiektu i rejestrowany obraz powstaje w wyniku przetworzonego promieniowania odbitego.  Kamery termowizyjne rejestrują promieniowanie podczerwone i przetwarzają w termogram, mapę rozkład temperatur czyli zdjęcie termowizyjne. Konstrukcja i parametry techniczne kamer termowizyjnych zależą od ich przeznaczenia. Kamery termowizyjna składają się z bloków optoelektrycznych i mechanicznych o różnorodnej i często bardzo skomplikowanej konstrukcji. Do głównych i najważniejszych elementów kamery termowizyjnej należy zaliczyć: detektor podczerwieni (matryca detektorów) w kamerach starszego typu posiadały one układ chłodzenia, nowe kamery do zastosowań komercyjnych oparte są głównie o detektory mikrobolometryczne (bez układu  chłodzenia).  Kolejnym ważnym elementem kamery termowizyjnej jest optyka czyli zespół soczewek. W kamerach termowizyjnych używa się zupełnie innych soczewek niż w fotografii. Obiektywy kamer termowizyjnych muszę przepuszczać promieniowanie podczerwone, natomiast nie mogą przepuszczać promieniowania światła widzialnego.  Optyka kamer termowizyjnych wykonana jest z takich materiałów jak german.


 
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony