Badania termowizyjne Warszawa
Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony
Badania termowizyjne budownictwo
Lokalizacja wycieków przy użyciu kamery termowizyjnej.
Termowizyjny pomiar temperatury Warszawa
Badania termowizyjne instalacji elektrycznych
Badania termowizyjne w urządzeniach elektronicznych
Badania termowizyjne w hutnictwie
Badania termowizyjne instalacji elektrycznych

 Badania termowizyjna instalacji elektrycznych.

Pomiary instalacji elektrycznych oraz badania urządzeń elektroenergetycznych. Kamery termowizyjne są najlepszymi narzędziem do diagnostyki instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Okresowe badania termowizyjne instalacji elektrycznych pomagają wykryć anomalie temperaturowe czyli już tak naprawdę sam zaczątek przyszłej awarii. Pomiary termowizyjne są doskonałą metoda badania maszyn pokazują nam wszelkie przegrzewy czyli miejsca gdzie występuje niepożądane tarcie, które później doprowadza do uszkodzenia danej maszyny. Dlatego termowizja zapobiega awarią, możemy wykryć jej sam początek i szybko zapobiec uszkodzeniu maszyny, które będzie na pewno uciążliwe i drogie.Badania termowizyjne- kontrola rozdzielnic.

Prawidłowo pracujące złącze elektryczne nie powinno wykazywać temperatur wyższych od temperatur łączonych elementów. Skutkiem długotrwałego przepływu prądu o dużym natężeniu i pod wpływem działań  takich jak: zmęczenie materiału,  korozja powierzchni styków , pogarsza się stopniowo stan tego złącza.  Wykorzystanie kamer termowizyjnych do pomiarów i badań pozwala na szybką diagnostykę i wykrywanie awarii w ich  najwcześniejszym stadium.  Pomiary termowizyjne wykonuje się podczas normalnego obciążenia instalacji, więc nie trzeba jej wyłączać z ruchu, co jest nie wątpliwie zaletą metody termowizyjnej. Termowizja jest to pomiar zdalny, robiony z odległości kilku lub kilkunastu metrów a więc bardzo bezpieczny.  Technika termowizyjna wykorzystuje efekt wzrostu temperatury złącza prądowego, proporcjonalny do rezystancji złącza oraz do wartości przepływającego prądu. Wartość temperatury oraz jej przyrost w odniesieniu do innych elementów układy jest podstawowym kryterium oceny w metodzie termowizyjnej.  Badanie termowizyjne jednego toru prądowego trwają bardzo krótko . Jednocześnie obserwacja znacznego obszaru , a przy tym wysoka wyróżnialność małych różnic temperatury powoduje, że pominięcie ewidentnej wady jest bardzo mało prawdopodobne. Badaniu termowizyjnemu są poddawane wszystkie urządzenia w torze prądowym rozdzielni. Począwszy od szyn zbiorczych poprzez odłącznik szynowy, wyłącznik mocy , przekładnik prądowy, przekładnik napięciowy, odłącznik liniowy kończąc na transformatorze względnie bramce liniowej aż po  pierwszy słup linii za ogrodzeniem stacji lub na głowicy kablowej lub przepuście przez ściennym w przypadku rozdzielni wnętrzowej.

Badanie termowizyjne tansformatorów.

Badanie termowizyjna transformatorów polega na oględzinach termowizyjnych zarówno w czasie ich normalnej eksploatacji jak i w etapach międzyoperacyjnych w czasie produkcji lub remontu. Na będącym w eksploatacji transformatorze dokonujemy pomiaru termowizyjnego zewnętrznej jego powierzchni kadzi i pokrywy, osprzętu, izolatorów przepustowych oraz zacisków przyłączeniowych. Głównym celem kontroli kadzi i pokryw transformatora jest wykrycie anomalii temperaturowych w rozkładzie temperatury na ich powierzchni.  Celem wyeliminowania wpływu rozproszonego strumienia magnetycznego na stalową kadź transformatora jej wnętrze jest wyłożone ekranem magnetycznym w postaci miedzianego płaszcza lub z bloków płyt z lachy  transformatorowej. Każde uszkodzenie lub nieciągłość tego ekranu wywołuje na ścianie kadzi lokalne przyrosty temperatury, często o bardzo wysokich wartościach. Pod wpływem tak dużego prądu śruby nagrzewają się nawet do temperatury przekraczającej 100oC. Taka wysoka temperatura może uszkodzić gumową uszczelkę, której graniczna temperatura pracy wynosi 105oC. Najbardziej zagrożone tym typem awarii są transformatory blokowe i dużej mocy transformatory sieciowe. 

 


 


 
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony