Badania termowizyjne Warszawa
Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony
Świadectwa Energtyczne

Świadectwa energetyczne

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) – termin oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r.
W uproszczeniu: świadectwo energetyczne mówi nam, ile energii potrzeba do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku (w badanym budynku lub lokalu).
Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat (chyba, że w tym okresie nastąpi zmiana właściwości budynku, np. docieplenie ścian lub dachu).

Komu potrzebny certyfikat energetyczny?

Każdemu, kto sprzedaje lub wynajmuje budynek lub lokal. Sprzedający (wynajmujący) ma obowiązek przekazania certyfikatu energetycznego kupującemu (najemcy). Jest to jasno określone w Prawie Budowlanym (art.5 ust. 4, nowelizacja z dn. 27 sierpnia 2009).
Kupując lub wynajmując od kogoś budynek lub lokal mamy więc prawo żądać świadectwa energetycznego. Jest to o tyle ważne, że wskaźniki zawarte w świadectwie informują o potencjalnych kosztach eksploatacyjnych budynku czy lokalu - wpływają więc na ich cenę rynkową. Świadectwo może być zatem podstawą do negocjacji ceny. Przed zakupem samochodu zawsze sprawdzamy, ile spala paliwa - czyż nie?
Świadectwo energetyczne jest jednym z wymaganych dokumentów dla budynków oddawanych do użytkowania. Trzeba je dołączyć do dokumentacji zaiadamiając Nadzór Budowlany o zakończeniu budowy.
 

Jakie informacje zawiera świadecto energetyczne?


Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/(m²·rok). Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.


Budynki zwolnione z posiadania świadect energetycznych.


  • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Budynki kultu religijnego
  • Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce lub 2 lata w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
  • Budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej
  • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok
  • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2

  • Oferta szkoleń i kursów z zakresu wykonywania świadectw energetycznych i badań termowizyjnych. www.icc-szkolenia.pl


 


 
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony