Badania termowizyjne Warszawa
Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony
Badania termowizyjne budownictwo
Lokalizacja wycieków przy użyciu kamery termowizyjnej.
Termowizyjny pomiar temperatury Warszawa
Badania termowizyjne instalacji elektrycznych
Badania termowizyjne w urządzeniach elektronicznych
Badania termowizyjne w hutnictwie
Badania termowizyjne w urządzeniach elektronicznych

                  Termowizyjne pomiary układów elektronicznych są stosowane zarówno w fazie opracowania nowych urządzeń , jak również podczas okresowych kontroli albo w lokalizacji uszkodzonych elementów układów. Termowizja również stosuje się w zakładach produkcyjnych do kontroli technicznej produktów.  Możliwość zastosowania termowizji do kontroli układów elektronicznych wynika z faktu, że w poszczególnych elementach układów są wydzielane różne moce w zależności od rodzaju elementu, jego obciążenia i poprawności działania.  Wydzielana moc w danym elemencie powoduje zmianę jego temperatury co w większości przypadków jest łatwe do zaobserwowania używając kamery termowizyjnej.  Szczególnie silne nagrzewania występują w układach elektronicznych zasilaczy i  nadajników.  W stosowanych w takich układach tranzystorach występuje prąd o gęstości rzędu kilkuset A/cm2  więc tranzystory są zaopatrywanie . Stosując termowizyjne metody kontroli w bardzo krótkim czasie określić temperatury wybitnych elementów lub różnice wartości temperatur poszczególnych elementów.  Innym przykładem zastosowania badań termowizyjnych układów elektronicznych jest wykrywanie wadliwych elementów układu. Bez problemu można określić uszkodzenia zarówno elementów czynnych jaki i biernych oraz nieprawidłowości lutowania.  Na ogół podczas pracy układu temperatury poszczególnych elementów osiągają wartości  ustalone dla danych warunków pracy. Jeżeli jeden lub więcej elementów układu będzie uszkodzony to spowoduje to zmianę warunków pracy układu co przeważanie jest przyczyną zmiany temperatury wadliwego elementu lub elementów z nim współpracujących.
                   Również często przyczyną przegrzewów mogą być błędy podczas lutowania, skutkuje to znaczną rezystancja tego połączenia co powoduje podwyższenie temperatury. Praktycznie nie istnieje inna metoda niż termowizyjna  do  szybkiego wykrywania tego rodzaju wad montażowych. Używając kamery termowizyjnej można zdiagnozować nie tylko połączenia lutowane ale również styki ale warunkiem koniecznym jest to żeby przez nie płyną prąd.
                    Kolejną możliwością termowizyjnego badania jakości układów jest obserwacja stopnia nagrzania się ścieżek na płytkach.  Powszechnie stosowane płytki drukowane połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami są wykonywane w postaci cienkich ścieżek metalowych naniesionych na izolacyjne podłoże. Podczas projektowania układów elektronicznych należy uwzględnić rezystancje ścieżek, zbyt wąska i cienka warstwa ścieżki  spowoduje spadek napięcia wzdłuż ścieżki oraz spowoduje zwiększone wydzielanie się ciepła, co na ekranie kamery termowizyjnej będzie zauważalne. Metoda pomiaru termowizyjnego jest praktycznie jedyną metodą obserwacji i pomiaru temperatury ścieżek w obwodach drukowanych. Dzięki termowizji lokalizacja miejsc uszkodzonych przebiega szybko i sprawnie. Posługując się metoda termowizyjną należy szczególna uwagę zwrócić na interpretacje wykonanych termogramów.  Kamera termowizyjna odbiera promieniowanie podczerwone badanych obiektów na jego siłę ma wpływ zarówno temperatura jaki  emisyjność badanego obiektu. Emisyjności elementów układów elektronicznych są bardzo zróżnicowane w przedziale od 10%(ścieżki miedziane)  do 95%(kondensatory mikowe).  Pomimo trudności podczas prawidłowego wykonywania termogramów stosowanie termowizji jest przydatne w szczególności w pomiarach porównawczych. W takich przypadkach porównujemy układy pracujące poprawnie tzw. wzorcowe do układów w których podejrzewa się jakieś defekty.


 
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony