Badania termowizyjne Warszawa
Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony
Badania termowizyjne budownictwo
Lokalizacja wycieków przy użyciu kamery termowizyjnej.
Termowizyjny pomiar temperatury Warszawa
Badania termowizyjne instalacji elektrycznych
Badania termowizyjne w urządzeniach elektronicznych
Badania termowizyjne w hutnictwie
Badania termowizyjne w hutnictwie

 

Zastosowanie badań termowizyjnych w hutnictwie dotyczy przede wszystkim procesów kontroli toku produkcyjnego oraz sprawdzania stanu technicznego stanowisk i aparatury. Szukane problemy termiczne w hutnictwie to lokalizacja miejsc przegrzanych lub dużych gradientów temperatury .Na podstawie pomiarów rozkładu pól temperaturowych możliwe jest badanie wielu procesów zachodzących np. wewnątrz wlewnicy czy agregatu  szklarskiego, jak i również ocena stopnia zużycia wykładzin ogniotrwałych wszelakich pieców, wlewnic czy wózków do przewożenia płynnego metalu.  Termowizyjna metoda również umożliwia ocenę stanu przewodów doprowadzających (odprowadzających) gaz (osadzanie pyłów ) oraz umożliwia wczesne wykrywanie pęknięć i szczelin , na ogół niewidocznych z zewnątrz. Posiadamy kamery termowizyjne za zakresem pomiarowym aż do 1500 st. Celcjusza. Posiadamy kolka kamer termowizyjnych co umożliwia nam wykonywanie pomiarów znacznie precyzyjniej.  Możemy jednocześnie obserwować dany obiekt z kilku stron. Badanie termowizyjne możemy przedstawić Państwu w różnych formach. Mogą być to raporty termowizyjne zawierające termogramy czyli zdjęcia termowizyjne wraz z opisami, lub film termowizyjny tzw. Pomiar dynamiczny, obrazujący zmiany temperatury na badanym obiekcie w czasie. 


 
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony